Avís legal

1. – IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:

El titular d’aquesta website és: INNOVAMAT EDUCATION, S.L. amb domicili en Cl. Tarragona, 63 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona), amb número de NIF: B67098129 Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

Correu electrònic de contacte: info@innovamat.es

2. – CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

S’entendrà com a usuari la persona que accedeixi i utilitzi aquesta website. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que INNOVAMAT EDUCATION, S.L. ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per:

 1. Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de INNOVAMAT EDUCATION, S.L., de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquier otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
 2. Intentar acceder y, si procede, usar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes. Queda prohibida la publicación en nuestros espacios web de contenidos que atenten contra los principios enumerados a continuación, reservándose el titular del dominio el ejercicio de cuántas acciones sean procedentes en derecho contra los responsables de su publicación:
  1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  4. La protecció de la joventut i de la infància.
  5. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
  6. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.
  7. En general, el respecte a la legalitat vigent.

INNOVAMAT EDUCATION, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquest web.

3. – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

INNOVAMAT EDUCATION, S.L. és titular d’Tots els drets de Propietat intel·lectual i industrial de les Seves pàgines web, com también ho és de tot el su contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del su contingut queda expressament prohibida sense l’Autorització expressa del titular.

4. – RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

5. – PRIVACITAT

5.1. – DRET D’INFORMACIÓ

Segons el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15 / 1.999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) l’informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobareu a la web i els que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal com vostè ens les cedeixi, a una base de dades per atendre la seva sol·licitud, donar compliment a les obligacions legals derivades d’aquesta relació, i per mantenir-lo informat de les nostres activitats per correu postal o electrònic.

Els destinataris de la informació són els departaments en què s’organitza INNOVAMAT EDUCATION, S.L., algunes empreses col·laboradores que presten els seus serveis en ella i els organismes oficials competents en la matèria. Només cedirem les seves dades quan ho mani una llei, o es faci complint contractes en vigor.

En els formularis de recollida de dades estaran marcats les dades que obligatòriament ens ha d’aportar perquè puguem tramitar la seva petició. El fet que no els aporti, pot impedir que gestionem correctament la seva petició.

En tot cas, té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15 / 1.999 de 13 de desembre, per la via del procediment regulat en el RD 1720/2007 de 21 de Desembre .

El responsable de la Base de dades és INNOVAMAT EDUCATION, S.L. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a l’adreça postal de Cl. Tarragona, 63 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona), o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@innovamat.es  o trucant al número 93 303 76 65 .

5.2. – CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes en prémer el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o enviant un correu electrònic a les adreces de contacte que trobareu a la web.

5.3. – SEGURETAT

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada i disposa d’un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les bases de dades que vostè ens faciliti, sense perjudici de informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El tractament de les bases personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999).

5.4. – ÚS ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

INNOVAMAT EDUCATION, S.L. l’informa que la navegació d’un usuari per aquesta web deixa com rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. Només s’utilitza aquesta direcció per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web, és possible que es facin servir galetes. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari.

Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5.5. – ENLLAÇOS

Per facilitar la recerca de recursos que creguem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació en aquest web. INNOVAMAT EDUCATION, S.L. no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

6. – MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

INNOVAMAT EDUCATION, S.L. pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

7. – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre INNOVAMAT EDUCATION, S.L. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.